Skadedyrsbekæmpelse siden 1982

Skadedyr i ejendomme

Når der konstateres en alvorlig plage af skadedyr i en ejendom, er det ifølge lejeloven udlejerens pligt at fjerne skadedyrene uden udgift for lejeren.

års erfaring
+ 0

Boligselskaber og udlejningsejendomme

Denne regel gælder selvfølgelig, når det drejer sig om skadedyr, der lever i husets træværk eller stammer fra ejendommens fællesarealer, som for eksempel duer på loftet eller lopper fra vilde katte i kælderen.

Reglen gælder også i flere tilfælde for dyr, der optræder i lejlighederne. § 27 i lov om leje handler om udlejerens pligt til at sørge for god orden, herunder renlighed i ejendommen. Det fortolkes i praksis sådan, at ejendommen har udryddelsespligt, når det drejer sig om skadedyrproblemer. Det kan dreje sig om væggelus eller kakerlakker, men også andre skadedyr, der let breder sig rundt i ejendommen – for eksempel skal ejendommen også tage sig af problemer med myrer.

Reglen findes, fordi bekæmpelsen skal være effektiv, og det er den kun, når skadedyrsproblemet angribes rationelt og kollektivt. Af samme grund må enhver beboer finde sig i bekæmpelsesforanstaltningerne, selvom det måske ikke skyldes hans forhold, at dyrene skal udryddes. Det er rimeligt, fordi mange skadedyr flygter til ubehandlede områder under bekæmpelsen, fordi lugten af bekæmpelsesmidler virker afskrækkende.

Beboerne har også pligt til at melde om forekomst af de omtalte typer af skadedyr til ejendommen. Undlader man dette, kan man pådrage sig et erstatningsansvar, idet dyrene derved får mulighed for at brede sig, og skaden får et større omfang.

Tvister mellem lejer og udlejer

Tvister mellem lejer og udlejer om bekæmpelse af skadedyr afgøres af huslejenævnet i kommunen. Bekæmpelse af skadedyr anses som udgangspunkt at være omfattet af den renholdelses- og vedligeholdelsespligt, som efter loven påhviler udlejeren, med mindre andet er aftalt. Råd og vejledning herom kan søges hos lejer- og udlejerorganisationer.

Skadedyr i andelsboliger og ejerboliger

Når det handler om andels- og ejerboliger, gælder lejeloven selvfølgelig ikke. Det er dog de samme problemer, man står overfor, og en rationel bekæmpelse kan ikke gennemføres, hvis enkelte beboere i et kompleks ikke deltager.

Hvis det sker, at en rationel skadedyrbekæmpelse er umulig at gennemføre, fordi enkelte beboere ikke vil deltage, har kommunalbestyrelsen mulighed for at pålægge vedkommende at deltage. Det er ifølge kapitel 5 § 13 i “Bekendtgørelse om ikke erhvervsmæssigt dyrehold, uhygiejniske forhold m.m.”, hvor der står:

“Kommunalbestyrelsen kan påbyde, at der træffes de nødvendige foranstaltninger til udryddelse af skadedyr af hensyn til at undgå eller begrænse ulemper, uhygiejniske forhold og lignende”.

I samme kapitels § 14 står der at:

“Ingen må ved udlægning af foder eller på anden måde skabe tilhold for fugle eller andre omstrejfende dyr, når dette medfører ulemper for omgivelserne”.

Beboerne har pligt til at melde skadedyr såsom væggelus, kakerlakker og møl til bestyrelsen. Gør man ikke det, kan man pådrage sig et erstatningsansvar, idet skadedyrene får mulighed for at brede sig, og skaden får et større omfang, og er til større omkostning for alle i ejendommen.

Det tofarvede frømøl er det hyppigst forekommende møl i private boliger og lagre, hvor fødevarer opbevares. De angriber fortrinsvis tørrede frugt og nøddeprodukter, men også undertiden korn, kornprodukter og tørkost. AZ-Dantox ApS har gode resultater med bekæmpelse i private boliger. Vi behandler dog også alle andre former for møl. øHar man tofarvede frømøl, vil man se de små gullige larver med mørke hoved sidde i kanterne ved vægge og loft. Læs mere om møl her.

 

AZ-Dantox ApS er eksperter i duesikring af ejendomme m.m. Har De duer på ejendommen kan det forårsage skader p.g.a. svineriet fra duernes ekskrementer. Da duer ofte er smittespredere kan det ikke tilrådes at private giver sig i kast med bekæmpelsen uden hjælp fra professionelle.

Ring på 33 22 77 22 eller kontakt os her og få et tilbud.

 

Hjælp til skadedyrs-bekæmpelse

Hvis du har behov for hjælp til at få styr på dit skadedyrsproblem, så kontakt Chrisal Skadedyrsservice A/S, som er eksperter i at fjerne skadedyrerne

Alle hverdage: 08:00 - 22:00.